FUNDACJA JASKÓŁKI

strona w budowie

NASZE AKCJE

Walka Antosi z SMA1

Zbieramy nakrętki
w całej Polsce dla
Antosi Dąbrowskiej!

Jaskółki na FB

RACHUNKI BANKOWE

Odbiorca:Fundacja Jaskółki
Tytuł:Darowizna dla Antosi Dąbrowskiej
Konto PL:22 1240 2119 1111 0011 0306 0562
Konto EUR:27 1240 1095 1978 0011 0307 4790
Konto USD:06 1240 1095 1787 0011 0307 4921
Przy wysyłaniu przelewów zagranicznych
przed nr IBAN należy dodać „PL”.

FUNDACJA JASKÓŁKI

www.jaskolki.org

KONTAKT